Pålaggregatet Bruno

 
 

Det började med en tanke om hur man skulle kunna hålla i en påle samtidigt som man fick ner den i alla slags markförhållanden utan att man skulle väcka alla grannar i hela byn.

Det slutade med att Bruno Wedin fick en snilleblixt och byggde sitt eget pålaggregat.

Pålaggregatet ”Bruno” är resultatet, och har allt det som krävs när man vill sätta en påle med precision med en bra arbetsmiljö. Andra användningsområden är pålning med stålrör, vertikalt eller horisontellt tex. under en väg. Markstabilisering för vägbyggen eller järnväg är ett återkommande uppdrag för ”Bruno”

Maskinförare som använt Bruno Wedins pålaggregat säger, att bättre finns nog inte med tanke på effektivitet, precision och arbetsmiljö.

                             Patenterat av Docksta Åkeri AB